Dikter
dikter.html
Böcker
bocker.html
Grenargrenar.html
Kontaktkontakt.html
Foton
foton.html
Om migOm_mig.html
Aktuellt
aventyr.html
 

Föreningsuppdrag & nätverkande

är att ha kolleger och arbetskamrater.


Umenejdens Skrivare var för mig den första kontakten med andra skrivande människor.


1997 bildade poeter föreningen I.O.P.P.(International Organization of Performing Poets) Umeå med som enda syfte att arrangera Poetry Slam. Jag var ordförande i sju år och vi arrangerade SM två gånger 1999 och 2002.  Därefter övertogs slam-arrangemangen av föreningen Poesipaddan. Paddan ordnar också andra uppläsningar och öppna scener, bl a på Bokcafé Pilgatan som också är en kulturförening - och där jag har en stol med mitt namn på!

Från hösten 2011 är det föreningen Umeå Poetry Slam som arrangerar slam-tävlingar, den här gången på Restaurang Balder i Umeå.


Berättarnät Norr arrangerar berättarkaféer och Story Slam.


Under några år på 2000-talet var jag med i styrelsen (ett år som ordförande) för Norrländska Litteratursällskapet/Författarcentrum Norr och därmed deltog ja också i styrelsearbetet för riksorganisationen. Författarcentrum med Författarförmedling arbetar för att skapa och förmedla arbetstillfällen för författare.


Våren 2010 blev jag invald i styrelsen för Sveriges Författarförbund, och ingick i den i två års tid.


Magma är ”ett nätverk för kreativa och företagsamma kvinnor som verkar inom områden som kultur, jämställdhet, integration och eget företagande”. Jag medverkar i årets (2010) antologi Mera Kackel.


Jag är också med i BUMS, ett nätverk för barnboksförfattare och illustratörer i Umeåtrakten.


Augusti 2011 blev jag invald som arbetande ledamot i Skytteanska Samfundet.


Januari 2015 var jag med och bildade den ideella föreningen Autotalliteatteri r.y. Garageteatern. Föreningen arrangerar kulturupplevelser i källargaraget och på dess lilla scen ”Bakluckan” i ett frontmannahus i Kuopio.

Estradpoesiestradpoesi.html
Workshopsworkhops.html
Berättandeberattande.html
Skolbesökskolbesok.html
Stand upstand_up.html

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, lånar en dator i Västerbottens - Norrbottens monter.

Krönikor och recensionerkronikor_och_rec.html
Konferencier och producentkonferencier.html

Föreningsuppdrag & nätverkande

Bildkonstbildkonst.html
Radio och TVRadio.html

Garageteatern är en miniteater som fungerar enligt Drama - on - demand principen. En föreställning åt gången.